City of Richmond Hill e-Newsletter - Farsi

برنامه الکترونیکی شهر ریچموند هیل

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه خدمات رسانی شهرداری به شما، در خبرنامه الکترونیکی ماهانه جدید ریچموند هیل، یاMy Richmond Hill  مشترک شوید. در جریان آخرین اخبار مربوط به خدمات، نوآوری ها و دستاوردها و پیشرفت های رخ داده در شهر باشید.

این یکی از انواع روشهایی است که ریچموند هیل تلاش دارد تا به وسیله آن شما را از آنچه در شهر شما می گذرد آگاه سازد.

توجه: شما می توانید خبرنامه را به همان زبان دلخواهی مطالعه کنید که در حال حاضر مرورگر وب خود را روی آن زبان خاص تنظیم کرده اید. یا پس از دریافت نامه در ایمیل خود، بر روی دکمه "ترجمه" واقع در بالای خبرنامه الکترونیکی کلیک کنید.

در اینجا مشترک شوید

* لطفا توجه داشته باشید که برای تکمیل ثبت نام به وب سایت MailChimp هدایت خواهید شد.

** اطلاعات شخصی موجود در این فرم بر اساس اختیار قانون شهرداری، 2001 جمع آوری شده و به منظور انتشار یک خبرنامه مورد استفاده قرار می گیرد. سوالات مربوط به این مجموعه را می توان از طریق  شماره  225 -8800-771 -905